Het Gildenmodel

Het Gildenmodel is een organisatiemodel dat gericht is op het creëren van ondernemerschap en zelforganisatie binnen teams van professionals. Warber Human Resources ontwikkelde het Gildenmodel zeven jaar geleden als antwoord op de toenemende vraag van organisaties naar een model waarbij de werkprocessen worden ingericht volgens de uitgangspunten van zelfondernemende teams. Het Gildenmodel is bij meerdere organisaties op succesvolle wijze ingevoerd en wordt door de medewerkers in de zelfondernemende teams als zeer motiverend ervaren. Het werpt voor bedrijfsvoering, productiviteit en kwaliteit van de dienstverlening positieve vruchten af.

De uitgangspunten van het Gildenmodel
Professionals zijn uitstekend in staat om sturingstaken voor hun rekening te nemen en daadkrachtig ondernemerschap aan de dag te leggen. Managers delegeren operationele sturingstaken aan de teams en bepalen daarbij op hoofdlijnen (bijvoorbeeld op het gebied van budget, tijd en beleidsuitgangspunten) de kaders. De uitwerking wordt aan het ondernemerschap van de teams overgelaten. De teamleden kennen de wensen van hun klanten als geen ander!

Elke sturingstaak wordt beschreven in een portefeuille, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen organisatorische en inhoudelijke portefeuilles. Teamleden melden zich vrijwillig aan voor het dragen van een portefeuille. Elke portefeuillehouder maakt een plan van aanpak waarin beschreven staat hoe het team de doelstellingen zal realiseren. De manager evalueert de plannen met het team.

De meeste portefeuilles rouleren jaarlijks binnen de teams, zodat een breed draagvlak wordt gecreëerd voor het gezamenlijk dragen van de verantwoordelijkheid voor werkprocessen. Bovendien wordt door het rouleren van de portefeuilles aanspraak gemaakt op het leervermogen en ondernemerschap van de teamleden.

Voorwaarden bij de integrale invoering van het Gildenmodel
Het MT dient bovenstaande uitgangspunten te onderschrijven.

De uitgangspunten van het Gildenmodel veronderstellen een specifieke leiderschapsstijl waarvoor Warber Human Resources een maatwerktraining en intervisievorm heeft ontwikkeld.

De professionals worden sterk aangesproken op het activeren van hun persoonlijke kracht, assertiviteit, effectief tijdbeheer en het vermogen om op een prettige manier als teamlid bij te dragen aan de teamdoelstellingen. De teamleden wordt op deze onderdelen een intensief trainingsprogramma aangeboden, alvorens tot verdeling van de inhoudelijke en organisatorische portefeuilles in de teams wordt overgegaan.

Presentatie over het Gildenmodel
Warber Human Resources verzorgt bedrijfspresentaties waarbij wordt ingegaan op de achtergronden van het Gildenmodel. Wij delen ervaringen met u die verschillende organisaties in het afgelopen decennium hebben opgedaan tijdens het integraal implementeren en werken met het Gildenmodel.

 

 

 

Reacties zijn gesloten.