De leider als teamcoach
Tools voor succesvol ondernemende teams

Als manager, project- of teamleider of lid van een management team dient u ervoor te zorgen dat ieders talent onder uw hoede tot uitdrukking komt en er met plezier gewerkt kan worden. Via de training ‘De leider als teamcoach’ krijgt u inzicht in uw eigen leiderschapsstijl en eventuele belemmerende patronen, waarden en overtuigingen. U leert omgaan met krachtvelden vanuit machtsposities of politiek en krijgt inzicht in dynamische teamprocessen. U verkent uw beïnvloedingsvaardigheden, leert hoe u competenties van individuele professionals en teams kunt versterken en komt zo tot een efficiënte werkorganisatie. U formuleert uw persoonlijke missie: hier sta ik voor!

Werkwijze:
Voorafgaand aan de training vindt met de opdrachtgever een intakegesprek plaats om inzicht te krijgen in de visie en het beleid van uw organisatie en de wensen ten aanzien van maatwerkaccenten in het trainingsprogramma. Met alle deelnemers vindt een intakegesprek plaats om de persoonlijke doelstellingen te specificeren. In een tijdsbestek van ruim vier maanden vinden vier losse trainingsdagen plaats. Na de tweede trainingsdag vindt een individuele coachingssessie plaats om uw persoonlijke leertraject te intensiveren. Tijdens de tweede trainingsdag wordt een acteur ingezet voor het oefenen van beïnvloedingsvaardigheden. Tussen de bijeenkomsten ligt een periode van ongeveer drie weken, zodat u ruimte heeft om het geleerde toe te passen in de praktijk. Voorafgaand aan elke bijeenkomst wordt de deelnemers gevraagd om situaties uit de praktijk aan te leveren waarbij literatuur ter verdieping van de trainingsthema’s wordt aangeboden.

Locatie:
Het intakegesprek, de trainingsbijeenkomsten en de individuele coaching vinden plaats op het kantoor van Warber Human Resources in Amsterdam, in combinatie met bijeenkomsten op uw bedrijfsvestiging.

 

Reacties zijn gesloten.